Casper Pedersen

Kandidat til Folketinget i København Omegn

Kontakt

Casper pedersen

Kandidaten
E-mail: [email protected]
Telefon: 42 22 77 35

Casper Pedersen er kandidat til Folketinget i Københavns Omegns Storkreds for Lyngby kredsen.

1