Casper Pedersen

Kandidat til Frederiksberg Kommunalbestyrelse og Folketinget i København Omegn

Kommunalvalg 2021

Jeg stiller op til kommunalbestyrelsen på Frederiksberg, fordi jeg ønsker at skabe en endnu bedre by end hvad Frederiksberg allerede er i dag.

Frederiksberg er et fantastisk sted at bo, arbejde, uddanne sig og drive virksomhed. Og det skal det også være i fremtiden. Vi skal værne om det gamle Frederiksberg, der udgør vores ballast og baggrund, men vi skal ikke være bange for at nytænke og videreudvikle vores skønne by.

Klima og frihed, det er grundtankerne for det Frederiksberg, som jeg brænder for. Det er et Frederiksberg hvor vi investerer i den grønne omstilling og er med til udvikler kommunen til en bæredygtighedskommune. En kommune som er CO2 neutral senest i 2030 og hvor det offentlige trafiksystem er veludviklet. Løsningerne er investering og udvikling, og ikke forbud og øget afgifter.

Vi skal sammen, på tværs af generationer og politiske skel, løse morgendagens klimaudfordringer. Det er kun sammen at vi kan skabe reelle bæredygtige løsninger, som gavner vores by på langsigt.

Klima og frihed

Klima og frihed, det er grundtankerne for det Frederiksberg, som jeg brænder for. Det er et Frederiksberg hvor vi investerer i den grønne omstilling og er med til udvikler kommunen til en bæredygtighedskommune. En kommune som er CO2 neutral senest i 2030 og hvor det offentlige trafiksystem er veludviklet. Løsningerne er investering og udvikling, og ikke forbud og øget afgifter.

Nedgravning af Bispeengbuen

Vi skal kæmpe for at få nedgravet Bispeengbuen så det bliver til en tunnel. Bispeegnbuen er en stærkt trafikeret indfaldsvej tværs gennem vores lokalområde med over 50.000 biler i døgnet. En nedgravet tunnel giver både plads til grønne områder og bebyggelse oven på tunnelen og en åbning af Ladegårds Å, der i dag løber i et rør under jorden.

Mere metro og flere elbiler

Vi skal på Frederiksberg gøre klar til at udvide metronettet, og give bilisterne et attraktivt alternativ til bilkøer og trængsel i trafikken. Men der skal være plads til forskellige behov i vores kommune, derfor skal vi også sikre det bliver nemmere at have en elbil, derfor må der aldrig være mere end 125 meter til nærmeste ladestander. Det skal være nemt at vælge en miljøvenlig trafikløsning.